Veehouderij

Goed verteerde mest is een belangrijk element voor bodemvruchtbaarheid op de Lingehof. Daarnaast brengen dieren op het erf levendigheid en sfeer. De jongvee potstal vooraan op het erf - nog een erfenis van dat dit bedrijf ooit een melkveebedrijf was - staat in de winter vol met jongvee van biologische melkveehouders.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de direct aangrenzende buur, biologisch melkveebedrijf Opneij. Ook hier staan de koeien in een potstal, waarvoor stro wordt geleverd uit de graanoogst van de Lingehof. Daarnaast teelt de Lingehof gras/klaver voor Opneij, op de percelen waar gras/klaver als rustgewas voor vervolgteelten in de akkerbouw staat. Vaste mest met stro komt vervolgens terug naar de Lingehof en wordt gecomposteerd tot gebruik op de percelen. Daarnaast komt er ook een deel drijfmest van Opneij. Hoewel beide bedrijven zich richten op één tak van (top)sport, geeft de uitwisseling beide bedrijven de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan bodemvruchtbaarheid. 

Veehouderij