Onderzoek

De Lingehof is voor zowel Wageningen Universiteit als het Louis Bolk Instituut een proefveldlocatie en samenwerkingspartner voor onderzoek naar biologische landbouw. Proefvelden kunnen gericht zijn op de teelt van aardappelen, lupine, graan of kool. Bijvoorbeeld in het kader van onderzoek naar resistente aardappelrassen jaarlijks een veldproef onder biologische omstandigheden bij ons van het WUR onderzoeksprject Bioimpuls.

De Lingehof was één van de eerste telers voor akkerbouwmatige teelt van blauwe en witte lupine en participeert in het delen van de teeltervaring in verschillende onderzoeken van het Louis Bolk (Protein-2-food (EU), kansrijke eiwitgewassen (BIOakkerbouw) en LIBBIO (EU)).

De Lingehof participeert in het Horizon 2020 project Diverfarming gericht op de ontwikkeling van meer diverse gewasrotaties, met mengteelten en nieuwe gewassen onder lage input omstandigheden. Hierbij wordt ook naar de economische impact gekeken. Daarnaast wordt onderzocht wat de consequenties zijn voor de keten ná de boer.