Veehouderij

Goed verteerde mest is een belangrijk element voor bodemvruchtbaarheid op de Lingehof. Er is een intensieve samenwerking met meerdere veehouders, o.a met de direct aangrenzende buur, biologisch melkveebedrijf Opneij. Daar staan de koeien in een potstal, waarvoor stro wordt geleverd uit de graanoogst van de Lingehof. Daarnaast teelt de Lingehof gras/klaver voor Opneij. Vaste mest met stro komt vervolgens terug naar de Lingehof en wordt gecomposteerd tot gebruik op de percelen. Op deze manier is er met meerdere veehouders in de omgeving een uitwisseling.