Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer vormt een belangrijk onderdeel van teeltmaatregelen die de biologische akkerbouw ondersteunen door het vergroten van de biodiversiteit en insectenrijkdom rondom percelen. Alle percelen van de Lingehof in Randwijk en Hemmen vallen in het gebied onder beheer van Agrarische Natuur Vereniging (AVN) "Lingestreek". Een deel van de percelen vallen in collectief aangevraagde pakketten en de Lingehof ontvangt hiervoor een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer.

Akkerranden

Rondom de kleinere percelen in en om het dorp Hemmen zijn kruidenrijke akkerranden of wintervoedselakkerranden aangelegd. Ruim 3 kilometer in totaal! Een wintervoedselakkerrand met veel granen ondersteunt overwinterende akkervogels zoals kneu, keep, patrijs, geelgors, en veldleeuwerik. De granen worden niet geoogst, vallen en vormen zo wintervoedsel.  Na de voorjaarszaai wordt de wintervoedselakkerrand tot minimaal 15 maart van het volgende jaar met rust gelaten.

Een kruidenrijke akkerrand ondersteunt dezelfde akkervogels  als de wintervoedselakkerrand en schuilplaats voor reptielen, amfibieën,  kleine zoogdieren en insecten. Ook hier blijven kruiden en granen in de winter staan, maar vindt grondbewerking eerder in het voorjaar plaats.

Bloemenmengsel

De randen zijn ingezaaid met een combinatie van granen, vlinderbloemigen en bloemen. Ons eigen mengsel is samengesteld op basis van:

 • Haver (60 %)
 • Bloemrijk mengsel (30%) van Bingenheimer met o.a.:
  • Phacelia
  • Zonnebloemen
  • Seradella
  • Dille
  • Borage
  • Lupine
  • Alexandrijnse klaver
  • Perzische klaver
  • Boekweit
  • Groot kaasjeskruid
  • Wikke
 • Veldbonen, erwten en bladrammanas (10%)