Onze teelten

Er worden ruim 10 gewassen geteeld op bijna 100 hectare gelegen in en om het dorp Hemmen in Randwijk en zo'n 30 hectare in Driel. Er zijn kleinere percelen omzoomd door hagen en bomen rondom het dorp Hemmen en grotere percelen meer richting de Rijn. De meandering van de Rijn in het verre verleden geeft een grillig patroon in de zwaarte van de klei. De meeste percelen bestaan uit zware tot zeer zware klei. Deze condities bepalen mede het bouwplan met zowel akkerbouwgewassen zoals graan en uien als grove groenteteelt zoals pompoenen en rode kool. Een zesde deel van het areaal ligt twee jaar in rustgewas met gras-klaver. Dit is erg belangrijk voor goede bodemvruchtbaarheid en plantgezondheid.

André: "Voldoende rustgewassen zoals gras-klaver of wintergranen zijn de motor van dit bedrijf. Doorworteling verbetert de bodemstructuur. Klavers binden stikstof en de vertering van rustgewassen komt mooi gelijkmatig vrij voor een gewas als ui het jaar erop.