Grasklaver

De combinatie van gras en klaver is een goede teelt voor herstel van bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid. Het gras levert veel organisch materiaal, dus koolstof in de bodem. De klaver bindt stikstof uit de lucht. Door grasklaver twee jaar te laten staan ontstaat een dicht doorwortelde bodem. De grasklaver wordt regelmatig gemaaid en gaat naar de buren voor de melkkoeien.