Ui

De uienplant is gevoelig voor wat hij aantreft in de bodem en reageert direct op slechte structuur en teveel bemesting. De teelt van uien wordt daarom gepland nadat twee jaar grasklaver op het perceel heeft gestaan. De omgeploegde grasklaver verteerd langzaam en geeft genoeg voeding af. We telen rode en gele uien. De rode ui is nog gevoeliger dan de gele. Bovendien is hier nog geen meeldauw resistent ras van beschikbaar. Veruit de meeste wieduren zitten elk jaar weer in de uien. Zoveel aandacht! Dat zou je niet zeggen voor zo'n alledaags product.