Mechanisatie en teeltbegeleiding

Vaste rijpaden

In 2008 is de grote stap genomen om over te stappen op rijpadenteelt. Sinds de komst van GPS besturing is het mogelijk dat de boardcomputer er voor zorgt dat een tractor in een rechte lijn op 1 cm nauwkeurig heen en weer over het veld rijdt. Door gebruik te maken van de gps, rijdt de tractor tijdens het teeltseizoen altijd over hetzelfde spoor, zoveel mogelijk met de traktor op rupsbanden, om het gewicht zo goed mogelijk te verdelen. Met een dieplader kan de traktor op rupsbanden vervoerd worden voor teeltwerkzaamheden bij derden. De Lingehof verzorgt op twee bedrijven in de buurt de volledige teelt. 

Door de bodem zo min mogelijk vast te drukken, is er meer lucht in de bodem. Er is minder mest nodig is omdat de plant in betere condities kan groeien. De planten zijn veel weerbaarder voor ziekte en de vochthuishouding is gunstiger. Tevens is de mechanische onkruidbestrijding veel effectiever en kunnen we met minder handwied uren per hectare toe. Wieden gebeurt op een wiedbed op zonne-energie. De uienteelt kost veel uur handwiedwerk, daarnaast wordt het wiedbed ook ingezet bij peen en rode biet.