Teelten-testpagina

  • De teelt van aardappelen begint met goed voorkiemen en zo vroeg mogelijk poten. Het aanaarden wordt juist zo lang mogelijk uitgesteld zodat de grond nog kan opwarmen en de aardappel snel tot ontwikkeling kan komen. Op het juiste moment handelen is bij uitstek nodig want de aardappel heeft afhankelijk van het weer snel last van de aardappelziekte fytoftora. In de biologische teelt kan hiervoor geen fungicide worden ingezet. Er komen steeds meer resistente rassen op de markt. De Lingehof teelt zowel resistente als niet-resistente rassen. Daarnaast wordt soms onderzoek gedaan.
  1. Aardappelen
  2. Graan
  3. Grasklaver
  4. Pompoen
  5. Quinoa
  6. Rode kool
  7. Rode biet
  8. Ui
  9. Lupine