Home

Ekoboerderij de Lingehof

Ekoboerderij de Lingehof is een biodynamisch akkerbouwbedrijf waar we elke dag met plezier werken aan het telen van gezonde plantaardige voeding met oog voor mens en natuur. De grote diversiteit aan gewassen verraadt onze passie voor het telen! Alle teelten worden in één keer geoogst, en hierna opgeslagen of direct aan de afnemer geleverd. Wij combineren zorg voor bodemvruchtbaarheid met inzet van technologie en precisielandbouw voor een evenwichtige plantengroei en een efficiënte bedrijfsvoering.

Op dit bedrijf proberen we graag iets nieuws of geven we anderen de ruimte in ondernemerschap. Wij pionieren met de biodynamische teelt van nieuwe gewassen zoals bijvoorbeeld quinoa, en witte lupine of met combinatieteelten. Wij denken vanuit het bodemleven, dat wij stimuleren door mengteelt van groenbemester, grasklaver als tweejarig rustgewas en bloeiende akkerranden. Een levende bodem geeft het leven door zodat iedereen kan genieten van vitale voeding.

Netwerk

Samenwerking is een belangrijke waarde vanaf de start van Ekoboerderij de Lingehof. We houden van een open sfeer en van condities scheppen waarin iedereen tot bloei kan komen.

Samenwerkingsverbanden van Ekoboerderij de Lingehof