Quinoa

Quinoa is een nieuw gewas, dat oorspronkelijk uit de Andes in midden-Amerika komt. Het nieuwe gewas is lid van een bekende plantfamilie, waartoe ook spinazie en het onkruid meldeganzevoet behoren. De veredeling van rassen die geschikt zijn voor ons klimaat is nog in volle gang en ook in de teelt zelf is het nog pionieren.